Hoe zit het precies met de vergoeding van uw prothese


Vergoedingen:
U vraagt zich ongetwijfeld af wat vergoed wordt door uw verzekering. Iedere zorgverzekeraar heeft afwijkende vergoedingsbedragen. Hierom is het onmogelijk om de vergoeding tot op de cent nauwkeurig aan te geven. Dit heeft te maken met waar u verzekerd bent en of u een aanvullende verzekering met tandheelkundige vergoeding of tandartsverzekering heeft.  
Wanneer u een afspraak bij ons maakt voor een nieuw kunstgebit kunnen wij u informeren over de te verwachten kosten.
 
Doorgaans geldt voor basisverzekerden:
 
Bij een nieuwe volledige gebitsprothese boven en/of onder:
 • De volledige gebitsprothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering door alle zorgverzekeraars.
 • Aan de verzekerde wordt 25% eigen bijdrage in rekening gebracht.
 • Afhankelijk van de eventuele aanvullende verzekering, kan een gedeelte of het volledige bedrag van de eigen bijdrage vergoed worden.
Bij een nieuwe implantaat gedragen gebitsprothese:
 • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering moet er eerst een machtiging aangevraagd en afgegeven worden door de zorgverzekeraar. Na goedkeuring is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
 • Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
 • Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde in combinatie met een kent een samengestelde eigen bijdrage van 17 % en 10%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde in combinatie met een kent een samengestelde eigen bijdrage van 17 % en 10%.
 • Afhankelijk van de eventuele aanvullende verzekering, kan een gedeelte of het volledige bedrag van de eigen bijdrage vergoed worden.
 • Indien met toestemming van de patiënt een machtiging is aangevraagd voor een implantaat gedragen prothese en de patiënt ziet achteraf van de behandeling af, dan worden de kosten voor de foto’s en het consult in rekening gebracht bij de patiënt. Deze vallen dan niet meer onder de basisverzekering.
Bij een nieuwe gedeeltelijke kunststof/frame prothese:
 • Deze wordt niet vergoed uit de basisverzekering.
 • Kan wel geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de aanvullende en/of tandverzekering.

Reparatie en/of Rebasing(opvulling)

 
 • Volledige gebitsprothese:
 • 90% vergoeding vanuit de basisverzekering en 10% eigen bijdrage.
 • Met een aanvullende en/of tandverzekering kan deze eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk worden vergoed. 
 • De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico van € 385,- in 2019.
 • Partiële(gedeeltelijk) gebitsprothese:
 • Alleen een vergoeding vanuit een aanvullende en/of tandverzekering.
 • Hoogte van vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.
 • Geen eigen risico want dit betaald u alleen voor vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Implantaat gedragen prothese:
 • 90% vergoeding vanuit de basisverzekering en 10% is uw eigen bijdrage.
 • Met een aanvullende en/of tandverzekering kan deze eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk worden vergoed. 
 • De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico van € 385,- in 2019.


Tandprothetische praktijk Koedijkslanden
Rembrandtlaan 35
7944 GB MEPPEL
Telefoon: 0522 - 474 877
E-mail: info@tppkoedijkslanden.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.00 uur
Uitgezonderd feestdagen
Hierbuiten op afspraak


Tandprothetische praktijk Dedemsvaart
Latyrusstraat 14
7701 CX DEDEMSVAART
Telefoon: 0523 - 614 274
E-mail: info@tppdedemsvaart.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag van
8.30 tot 17.00 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
Uitgezonderd feestdagen
Hierbuiten op afspraak


Tandtechnisch Laboratorium Avereest
Latyrusstraat 14
7701 CX DEDEMSVAART
Telefoon: 0523 - 615 295
E-mail: ttlavereest@live.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
Uitgezonderd feestdagen
Hierbuiten op afspraak